Ze světa

2015 a 2016 bude teplejší než 2014

Tyto teplotní rekordy jsou způsobeny přirozeným jevem El Nina v kombinaci s pokračujícím oteplováním naší planety.

Podle vědců britské meteorologická služby, budou roky 2015 a 2016 celosvětově nejteplejšími roky v historii měření. Po období uplynulých letech, ve kterém globální teplota rostla poněkud méně rychle v porovnání s 80-tými a 90-tými lety, byl rok 2014 rekordně teplý. Rekordní teploty jsou způsobeny přirozenými změnami podnebí v kombinaci s globálním oteplováním v důsledku produkce emisí skleníkových plynů do atmosféry.

El Niño
Tento rok jsme svědky velmi silného jevu El Niño, který se vyvíjí podél rovníku v Tichém oceánu. El Niño nastává přibližně každých sedm let, kdy tropický vítr nad Tichým oceánem oslábne. Důsledkem změny větru jsou silné deště, záplavy a sesuvy půdy na západní části amerického kontinentu a extrémního sucha v západním Pacifiku, zejména v Austrálii a Indonésii. Rozdíl oproti normální teplotní vody je v současné době více než 2 stupně. V současné době jsou následky El Nino již patrné, pozorujeme např. oslabení monzunových dešťů v Indii, a velké sucho v Jižní Africe, Indonésii a Austrálii. Předpokládá se, že se teplota vod Tichého oceánu v říjnu a listopadu bude dále ohřívat a ve svém důsledku dosáhne letošní El Niño síly jako El Niño v 1997. Podle očekávání se bude El Niño na severní polokouli během podzimu a zimy dále rozvíjet a od jara roku 2016 bude postupně pomalu slábnout.

Počasí a teplota na Zemi jsou částečně určena přírodními vlivy, ale extrémně vysokých teplot v loňském roce a v následujících letech lze vysvětlit pouze kombinací účinků silného El Niño a s člověkem způsobeného oteplování emisemi skleníkových plynů.

Atlantický oceán chladnější
Ne všude po světě probíhá globální oteplování rovnoměrně. Očekává se, že v Evropě nastane několik chladných a suchých let. Tyto změny jsou způsobeny jinými přírodními a cyklickými změnami teplot mořské vody, ne v Tichém oceánu ale v Atlantiku. Voda v severním Atlantickém oceánu je v současné době chladnější, než je obvyklé a podle očekávaní to potrvá i v příštích letech.

Čti dále:
Vliv El Niño na život korálových útesů
Oteplování pokračuje nezmenšenou silou