Oteplování dál nezmenšenou silou

Podle posledních vědeckých studií bude globální oteplování pokračovat nezmenšenou silou, byť možná nerovnoměrně. Fakta jsou nezvratná, podnebí na zemi se bude dále oteplovat. Vědci včak dokazují, že podnebí se otepluje nerovnoměrně rychle, viz. graf.

globalnioteplovani

I podnebí v Čechách se nadále otepluje

Oteplování neprobíhá úplně rovnoměrně. Rozmary počasí v minulosti i současnosti, a nepochybně také v budoucnu, budou působit velké rozdíly mezi nejvyššími a nejnižšími průměrnými ročními teplotami.
Odpůrci globálního oteplování často rádi používají několik chladných let v oblastech, která jsou chladná jako např. Oblast Velkých jezer v Americe, aby dokázali že situace není tak vážná. Jiní vědci se zase naopak snaží dokázat opak, ale i jim se někdy stává, že naměřené hodnoty a data nejsou správně interpretovány. Ukažme si to na situaci. Výše uvedený graf ukazuje průměrnou teplotu od roku 1880 do roku 2014 (ve stupních Fahrenheita). Strmý nárůst v pravé části grafu je pozoruhodný. Text pod grafem, volně přeloženo: „Oproti mnoha současným diskuzím, nejnovější korigovaná analýza ukazuje, že oteplování podnebí pokračuje v nezměněné míře a že se nejedná o zpomalení.“ Trend je v grafu vyznačen fialovou čárou, která ukazuje jasný a trvalý nárůst.
Matematicky, bude to jistě pravda, ale střízlivý pohled na tato vyjádření, musí vést nicméně k závěru, že toto vyjádnění není také úlpně správné.

Teplota nekolísá nejen z roku na rok, ale i v delších časových rozmezích. Např. mezi lety 1948 a 1974 a mezi lety 1998 a 2013 globální teploty nestoupaly (dvě zelené čáry). Globální teploty ale skutečně prudce stouply (žlutá čára) až mezi lety 1974 a 1998!

Přichází nová fáze oteplování?

Ve výše uvedeném argumentu je rok 2014 záměrně přihlížen. Z grafu je zřejmé, že rok 2014 byl nejteplejším rokem v celém rozsahu měření. Mezitím, rok 2015, který je již tři čtvrtiny za námi, je na dobré cestě, aby rok 2014 dokonce předčil.

Nejlogičtějším závěrem je, že globální teploty mezi roky 1947 a 1975 byly víceméně konstantní, a pak až do roku 1998 nastal velmi prudký nárůst teplot, a tento nárůst pokračuje až do současnosti. Vvzhledem k prudkému oteplení v letech 2014 a 2015 není možné vyloučit, že nastává nová fáze globálného oteplování oteplování.

Zdroje: MeteoGroup, KNMI, mscha, NOAA